ایران به عنوان میزبان مسابقات راگبی ساحلی قهرمانی آسیا انتخاب شد.مراسم معرفی برترین‌های راگبی ایران در سال 98 روز گذشته با حضور «قیس عبدالله» رئیس کنفدراسیون آسیا، محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی و حسن میرزا آقابیک رئیس انجمن راگبی ایران در هتل ارم برگزار شد.
قبل از شروع این مراسم علیپور و میرزا آقابیک با رئیس کنفدراسیون آسیا جلسه‌ای مبنی بر میزبانی ایران برای مسابقات ساحلی آسیا برگزار کردند که در نهایت ایران توانست میزبانی راگبی‌بازان آسیایی در سال 2020 را بر عهده بگیرد.
همچنین قیس عبدالله از عملکرد راگبی ایران با وجود کمترین امکانات تشکر کرد