قم قهرمان مسابقات تگ راگبی دهه مبارک فجرشدهمز مان با حضور رئیس کنفدراسیون آسیا در تهران مسابقات تگ راگبی دهه مبارک فجر در روز 11 بهمن در مجموعه آزادی با حضور پنج تیم در تهران برگزار گردید که قیس عبدالله به همراه حسن میرزاآقابیک از این مسابقات دیدن کرده و رئیس آسیا در جمع نوجوانان از فعالیت در رده پایه در ایران ابراز خوشنودی نمود و برای بچه ها آرزوی موفقیت کرد
نتایج مسابقات
مقام اول قم. دوم خلیج فارس مقام سوم مشنرک اسپادانا و داتیس چهارم مارال ستاره و از سوی کمیته فنی مسا بقات
بهترین بازیکن این دوره از مسابقات امیر مهدوی معرفی گردید
در پایان یک خسته نباشید به تیم ها و کادر برگزاری آقایان اکبر نیکبخت، علی اعرابی و داوران مسابقه باید گفت که مسا بقات را بنحوه مطلوب اجرا نمودند