دکتر نازنین حسینی در کمیته اخلاق و قوانین راگبی آسیابر اساس اعلام کنفدراسیون راگبی آسیا، دکتر نازنین حسینی که به عنوان سر مربی تیم های ملی و مدیر فنی تیم های ملی بانوان انجمن راگبی کشور فعالیت می نمایند به عنوان عضو اصلی کمیته اخلاق و قوانین راگبی آسیا آسیا انتخاب شد. در این کمیته نمایندگانی از کشور های ازبکستان ، لبنان ، اندونزی ، هند ، و ایران حضور دارند امید است با حضور فعال نمایندگان ایران در کمیته های مختلف آسیا راگبی کشور نیز از امکانات و قدرت بیشتر در آسیا بهرمند گردد