چالش در خانه میمانیم و در خانه ورزش میکینمگروه رسانه هاي اجتماعي انجمن راگبي ،در نظر دارد جهت مبارزه با ويروس كرونا ،چالش تمرين در خانه را برگزار نمايد لذا خواهشمند است جهت ارسال ويديو هاي خود به آدرس تلگرام@iranrugby1 پيام دهيد.
توجه

-حجاب اسلامي رعايت شود
-هيچ نوشته اي در ويديو نباشد
-زمان ارسال نام و آيدي اينستاگرام خود ارسال كنيد

٠٩٢١٢٩٧٥٣٢٠