كلاس آنلاين مربيگري و داوري رده هاي پايهكلاس آنلاين مربيگري و داوري رده هاي پايه

با توجه به دسترسي بهتر متقاضيان به برنامه اسكايپ، كلاس ها در اين برنامه برگزار خواهد شد.
لذا متقاضيان نسبت به نصب اين برنامه بر روي موبايل و يا لپ تاپ خود اقدام نمايند و توجه داشته باشند كه مربيان و داوراني كه قصد فعاليت در مسابقات را دارند ملزم به شركت در اين كلاس ها مي باشند. در غير اين صورت مجاز به مربيگري و داوري در مسابقات (تگ راگبي و ايكس راگبي)نمي باشند.

كلاس هاي آنلاين به صورت رايگان برگزار خواهد شد و شرايط بخش عملي بعد از سپري شدن دوران كرونا اعلام خواهد شد.
مهلت اعلام آمادگي شنبه تا پايان وقت اداري مي باشد.