جلسه آنلاین کمیته توسعه آسیا برگزار شدبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی‌‍٬جلسه کمیته توسعه آسیا با حضور نمایندگان آسیا برگزار گردید‍،در این نشست نماینده کشورمان خانم ناهیدبیارجمندی هم حضور داشت.