کیاسری عضو هیات رئیسه کمیته راگبی استان مازندران شدبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ،مهندس روح اله یوسفی کیاسری به عنوان عضو هیات رئیسه کمیته راگبی استان مازندران منصوب شد.