تقدير كنفدراسيون آسيا راگبي از گروه مديا



به گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران،كنفدراسيون آسيا راگبي طي نامه اي از فعاليت هاي گروه رسانه و مديا انجمن راگبي ايران قدرداني نمود
متن نامه به شرح زير ميباشد


راگبی ایران،
میخواستم به استحضار برسانم که تیم مدياي ایران راگبی فعالیت قابل توجه و زيبايي انجام میدهد.
کیفيت پست ها و متداوم بودن آنها بخصوص در بخش اینستاگرام بسیار رضایت بخش و تاثیر گذار است.
این فعالیت خوب را ادامه دهید. بنده امیدوارم در پروژه هاي آينده با شما همکاری داشته باشم.

هارون خرم
مسئول رسانه و مديا كنفدراسيون آسيا راگبي