ویدیو کنفرانس انجمن راگبی ایران و مسئولین فدراسیون جهانی و آسیاییبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران ، امروز جلسه هماهنگی و ارائه گزارشات انجمن راگبی به فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد .
در این جلسه در خصوص کلاس های آنلاین و پرتکل های کوید۱۹ بر اساس موضوعات خواسته شده در مورد مسابقات ،توسعه ، و بانوان پرداخته شد .
در این جلسه ریدزل نماینده فدراسیون جهانی ، بنجامین ون روین مسئول توسعه راگبی آسیا ، قیس ال جلال نماینده مسابقات آسیا ، میرزا آقابیک رئیس انجمن ،بیارجمندی نایب رئیس کمیته آسیا و سمیع نیا عضو کمیته توسعه آسیا حضور داشتند .