کارگاه مربیگری و توسعه مسابقات و فعالیت راگبی بانوان ( غرب آسیا )کارگاه مربیگری و توسعه مسابقات و فعالیت راگبی بانوان ( غرب آسیا )

کارگاه (آنلاین) مربیگری زنان ویژه غرب آسیا امروز در حالی برگزار شد که سه نماینده از ایران به دعوت آسیا در این کلاس حضور داشتند. دکتر میرزاآقابیک رئیس انجمن راگبی، بیارجمندی نایب رئیس کمیته بانوان آسیا و سودابه کشت کار رئیس کمیته داوران ( بانوان ) در ایران. در این کارگاه به بررسی مربیگری تیم های بانوان و تفاوت های آن با مربیگری تیم های آقایان و مسابقات آن ها پرداخته شد و کشورهای غرب آسیا تجربیات خود را در مورد مربیگری و مسابقات به اشتراک گذاشتند و با توجه به تجربه خوب بانوان ایران در برگزاری مسابقات و فعالیت مربیان ایران به طور مجزا تجربیات خوبی از سوی نمایندگان ایران ارائه گردید.