اهدا تقدیر نامه برادران سلطان زاده توسط سر مربی تیم ملی 7 نفرهلوح تقدیر انجمن راگبی به برادران سلطان زاده در کرمان توسط سر مربی تیم ملی 7 نفره ایران به نمایندگی از رئیس انجمن در کرمان به آقایان رضا و علی سلطان زاده به واسطه خدمات چندین ساله برادران در راگبی کشوربه آنان اهدا شد