استانها برای شروع تمرینات عجله نکنندبا سلام به همه عزیزان از شما گرامیان مسئولین ، مربیان خواهش میکنم برای شروع تمرینات عجله نکنید با توجه به شرایط کشور که بیشتر استانها در وضعیت قرمز قرار دارند عجله نکنید و سلامت خود و جامعه را به خطر ندازید و این پروتکل ها همه برای وضعیت سفیداست به امید شکست کرونا در ایران عزیز اسلامی با سپاس
حسن میرزاآقابیک رئیس
انجمن راگبی کشور