شروع توزیع توپ های اهدایی انجمن راگبی به استان ها و باشگاه های کشوربا توجه به سهمیه اعلام شده بر اساس گزارش های ارسالی به کمیته توسعه و انجمن، استان ها و باشگاه های رسمی می توانند بر اساس جدول قبل با هماهنگی قبلی در تهران ( حضوری ) و یا توسط تیپاکس در شهرستان ها توپ های خود را تحویل بگیرند.
استان ها می توانند با ارائه گزارش های سال 98 از طریق کمیته استان خود به ایمیل انجمن سهمیه خود را دریافت نمایند.