دکتر زهره طالبی بعنوان نایب رئیس بانوان انجمن راگبی کشور منصوب شدبا توجه به استفای خانم دکتر چشمی بعلت گرفتاریهای آموزشی و موافقت رئیس انجمن دکتر زهره طالبی بعنوان نایب رئیس جدید بانوان انجمن راگبی کشور منصوب شد . وی که دارای سوابق ارزنده ورزشی و علمی از جمله مدرس فدراسیون فوتبال ، دانشگاه و مربیگری تیم های لیگ برتری میباشد .
حسن میرزاآقابیک همچنین ضمن تشکر از زحمات چند ساله دکتر چشمی گفت امیدوارم همچنان از تجربیات نامبرده در بخش های دیگر انجمن بهرمند شویم.