زینب صابری رئیس کمیته مربیان بانوان کشور شدبنا به پیشنهاد خانم طالبی نایب رئیس بانوان زینب صابری بازیکن اسبق تیم ملی راگبی و مربی تیم های ملی بعنوان رئیس کمیته مربیان بانوان کشور منصوب شد
در بخشی از حکم نامبرده شرح وظایف تعین شده بشرح ذیل می باشد
•شناسایی كلیه مربیان فعال و تشكیل پرونده سوابق مربیان(مدرک مربیگری، مدت تیم داری، مربیگری در کدام سطح) واطلاعات شخصی مربیان( سن ، میزان تحصیلات و .....) رسمی كشور.
•جمع آوری آخرین اطلاعات مربوطه به امر مربیگری اعم از اطلاعات فنی، غیرفنی
•سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین مربیان در سراسر كشور
•نظارت بر كار مربیان
•تهیه و‌تدوین روشهای تدریس مربیان
•ارتباط و همكاری با سایر كمیته هاجهت برگزاری دوره های مختلف علمی و عملی
•معرفی مربیان واجد شرایط جهت شركت در كلاسهای ارتقاء درجه
•برگزاری دوره های هماهنگی مربیان در كشور
•پیشنهاد و معرفی مربیان واجد شرایط برای معرفی در جشن برترین های سال
•تدوین و تنظیم گزارش عملکرد سالانه و ارائه به انجمن راگبی ایران
•بررسی صلاحیت مربیان برای احداث مدارس راگبی
•ارتباط با مراجع بین المللی با هماهنگی انجمن راگبی در جهت ارتقا مربیان کشور و حضور در کلاس های بین المللی