نماينده ايران و بانوان آسيا در كميته مسابقات آسيانماينده ايران و بانوان آسيا در كميته مسابقات آسيا
ناهيد بيارجمندي كه نايب رييس كميته بانوان اسياست، به عنوان نماينده اين كميته، در جلسات كميته مسابقات اسيا نيز حضور خواهند داشت. با توجه به گزارش امروز اين جلسه، مقرر شده است تا پايان امسال هيچ مسابقاتي برگزار نگردد و در صورت بهبود شرايط ويروس، برنامه مسابقات و ميزباني ساحلي متعاقبا اعلام شود.