حضور رييس انجمن و مسئول توسعه در اجلاس آنلاين آسياحضور رييس انجمن و مسئول توسعه در اجلاس آنلاين آسيا

اجلاس آنلاين آسيا با حضور تمامي اعضا و دو نماينده ايران، رييس انجمن و مسئول توسعه راگبي ايران امروز به صورت آنلاين برگزار شد كه موارد مصوب شده به شرح ذيل مي باشند:
1. تغيير سمت خزانه دار آسيا به عنوان نايب رييس سوم
2. اضافه شدن يك زن به هيات رييسه اسيا

در اين جلسه رييس راگبي اسيا از استقلال راي ايران و حمايت ايران از برنامه هاي آسيا تقدير كرد.