اولین جلسه آنلاین کمیته داوران بانوانبر اساس اعلام روابط عمومی انجمن در مورخه دهم آبانماه اولین جلسه آنلاین کمیته داوران انجمن در بخش بانوان با حضور رئیس و نایب رئیس انجمن و اعضا کمیته برگزار گردید و کمیته مذکور نظرات خود را به انجمن ارائه نموده تا پس از بررسی توسط کمیته های مربوطه اقدام گردد
۱.برگزاری کلاس بازآموزی تگ راگبی،ایکس راگبی و فیفتین برای داوران بصورت آنلاین
۲.برگزاری تمرینات امادگی جسمانی برای داوران فعال (زیر نظر کمیته داوران و تحویل گزارش)بصورت ماهانه
۳.نماینده کمیته داوران استان ها بنا به پیشنهاد رئیس کمیته راگبی استان از بین داوران واجد شرایط
٤- داوران فعال داوراني می باشند كه در استان خود يا استان هاي همجوار در طول سال داوري ميكنند.
٥- هر تيم استاني و يا باشگاهي می بایست يك داور معرفی کند.
۶- برگزاری کلاس باز آموزی داوری تگ راگبی،راگبی سونز و فیفتین برای مربیان انجمن راگبی بنا به در خواست کمیته مربیان انجمن
۷- دراختیار قرار دادن پاورپوینت داوری به داوران
۸ - قرار دادن سوالات داوری در قالب چهارگزینه ای به کمک مدیا در استوری اینستاگرام