جلسه آنلاین نماینده های فدراسیون جهانی با رئیس انجمنبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی صبح روز ششم آبان آقایان ریذل و بنجامین نماینده گان فدراسیون جهانی با رئیس انجمن ،دبیر و رئیس کمیته توسعه در جلسه آنلاین شرایط راگبی در زمان کرونا و گزارش عملکرد ایران و همچنین چک نهایی جهت عضویت دائم ایران در فدراسیون جهانی که مقرر است در دیماه مجمع عمومی بصورت آنلاین برگزار گردد پرداخته وسپس بیارجمندی از فعالت توسعه در ایران گزارشی ارائه نمود و اکرمی نیز گزارشی از رقابت های انفرادی دهه مبارک فجر کشوری که مقرر است در تهران برگزار شود صحبت نمود و در ادامه جلسه میرزاآقابیک از کمک های خانواده راگبی در زمان کرونا به هموطنان گزارش کاملی داد و برای مسابقات داخلی نیز گفت در هر زمان که ستاد کرونا ایران اجازه برگزاری مسابقات را اعلام کند سریعا مسابقات برگزار میگردد