کلاس بین المللی مربیگری درجه یک بصورت آنلاین برگزار شدبر اساس گزارش روابط عمومی انجمن در این دوره 24 نفر شرکت نموده که در دو گروه 12 نفره کلاس ها برگزار میگردد و اولین کلاس در تاریخ بست ویکم آذر ماه برگزار گردید شایان ذکر است مدرس کلاس بیارجمندی و کمک مدرس امین حسین زاده هر دو از ایران بوده و ناظر جهانی بنجامین ون روین می باشد و این اولین کلاس بین المللی می باشد که مدرسین از ایران می باشند و کلاس گروه دوم در روز جمعه پنج دیماه میباشد