قابل توجه استان های شرکت کننده در مسابقات مهارت های فردی کشوری دهه فجرروابط عمومی انجمن راگبی کشور اعلام نمود استان های متقاضی در مسابقات فردی مهارت ها و آمادگی جسمانی راگبی که با جایزه نقدی برگزار می گردد میبایست تا تاریخ 25 دیماه نفرات برتر خود را در دو بخش آقایان و بانوان رسما به انجمن راگبی معرفی نمایند تا جهت برنامه ریزی هر چه بهتر مسابقات اقدام گردد . شایان ذکر است در روز مسابقه به هیچ عنوان نفر جدید پذیرش نمی گردد . ایمل انجمن
Iran.rugby.fed@gmail .com