اسامی افراد شرکت کننده در کلاس مدرسی در اسفند ماهبر اساس اعلام روابط عمومی انجمن با توجه به پایان مهلت اعلام آمادگی در کلاس مدرسی افراد شرکت کننده به شرح ذیل اعلام گردید و کلاس مذکور در اوایل اسفند ماه در تهران به صورت حضوری با رعایت پروتکل های کرونا به صورت مجزا در دو بخش داوری و مربیگری برگزار میگردد
داوری: سودابه کشت کار درجه 2 و 3 – محمد مشکیان درجه 3- سمانه زمانی درجه 2 و 3 – امین حسین زاده تمامی درجات – علی درفکی تمامی درجات – علی فضل الله اعرابی تمامی درجات
مربیگری: آیناز دماوندی درجه 3 – زهرا قربانی درجه 3 – اکبر غلامی درجه 3 اکبر نیکبخت درجه 3- رامین تاجدینی درجه 3 – نعیم هرجابی درجه 3 – معین سرکاری درجه 3 – محمد مشکیان درجه 3 -علی فضل الله اعرابی تمامی درجات – امین حسین زاده تمامی درجات – ناهید بیارجمندی تمامی درجات