قابل توجه مربيان فعال در سطح كشوربنا به گزارش روابط عمومی رييس انجمن راگبي اعلام کرد با توجه به گزارش هاي ارائه شده از سوي كميته هاي انجمن گفت ، مربيان فعالي كه طبق ليست منتشر شده موفق به دريافت گواهينامه هاي آنلاين خود نشده اند تا ١٠ بهمن ماه فرصت دارند تا مدارك خود را براي كميته توسعه ارسال نمايند. مربياني كه شماره آنها در ليست با رنگ قرمز علامت گذاري شده اند، در صورت عدم ارسال مدارك خواسته شده، از ليست مربيان فعال انجمن خارج خواهند شد.مربیان گرامی
توجه نمایند كه اين پروژه فقط مختص مربيان فعالي ست كه اسم آنها در ليست آمده است و افرادي كه صرفا داراي كارت مربيگري هستند از ارسال مداركشان خودداري كنند.