اسامی نفرات شرکت کننده در مسابقات مهارت های فردی و آمادگی جسمانی دهه مبارک فجر راگبی کشوراسامی نفرات شرکت کننده در مسابقات مهارت های فردی و آمادگی جسمانی دهه مبارک فجر راگبی کشور
بانوان :
رویا غلامی – نگین سواد کوهی – المیرا احمدیان – زینب خادم پور – مائده بهرامی – حدیث احمدی – فاطمه خلیلی – سمانه زمانی – هانیه کیانی – ستاره قموشی رامندی – کمیا آزاده زعیم – ویدا بهداد – زهرا یاران – آزاده صیدی – اسما فخری – سیاه بیدی – صبا حیاتی – فیروزه گوران- نیوشا رضایی – گلاره سهیلی – فرناز حاجی پوری – مرضیه آورس – مهسا داودی
آقایان :
حسین سعادت – محمد آذر پور – علی رستمی – ایمان کوثری – رسول خسرو آبادی – امیر اخگری – فرهاد پاهو – فرشاد محمدی – حامد جباری – علیرضا حبیب پور – کاوه فرج پور – مهدی آقایی – آرگین قدمیان – متین نیسانی – مهدی فریدی – محسن بابایی – منصور دهقان – پارسا ایرج – سعید صفر بیگی - علی فدایی - محمد نامور - معین واحدی

مسابقات بانوان 16 بهمن در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی راس ساعت 9 صبح شروع مسابقات ثبت نام نفرات 5/8 صبح
مسابقات آقایان 17 بهمن در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی راس ساعت 9 صبح شروع مسابقات ثبت نام نفرات 5/8 صبح
چک پزشکی همزمان با ثبت نام انجام میگردد
مسئول مسابقات آقایان : حامد اکرمی دبیر انجمن
مسئول مسابقات بانوان : خانم دکتر طالبی نایب رئیس انجمن