مسابقات ترکیبی راگبی جام فجریادواره دشهید نصیرپور در شیراز برگزارشدروبط عمومی کمیته راگبی فارس مسابقات مهارتهای راگبی و آمادگی جسمانی استان فارس
جام فجریادواره دشهید نصیرپور
به میزبانی باشگاه پسران و دختران شیرازدرروز17 بهمن درزمین چمن 22بهمن شیراز برگزارشد
و این مسابقات در شش رده سنی برگزار گردید که با حضور سرکاری رئیس کمیته راگبی استان فارس، مستوری مربی تیم ملی، خانم زهراشهرآبادی برگزار گردید
در پایان به نفرات اول تا سوم هرگروه تندیس وحکم قهرمانی،مدال توسط رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز فرهنگ مهر، ایوب زاده ریاست هیات انجمن های ورزشی و سرکاری ریاست کمیته راگبی استان فارس اهدا گردید
عوامل اجرایی وداوران این دوره از مسابقات آقایان مهدی رفیعی،مهدی آپرا،محمد دهقانی،اسماعیل قانع،داوود طاهری و سعید عباسی بانوان خانمها نرگس مسعودی،لیلا کوچکی،زهراشهرآبادی،فوزیه آورس،زیبارضایی،میناعباسی،زینب مخلب شعار،نداخاتمی،الهام کدخدایی،فاطمه رضایی،زهراکاظمی،زهرامحرابی نیا،مهساداودی،فاطمه سلمانی
برگزیدگان مسابقه
گروه اول
مقام اول:کیان داودی
مقام دوم: کیان قدیسان
مقام سوم:سیناکرمی و محمد یاسین زارع زاده
گروه دوم
مقام اول:پارساداودی
مقام دوم:آریاعباسی
مقام سوم: حسین روح بخش
گروه سوم
مقام اول:آرمان عباسی
مقام دوم:امیرارسلان روح بخش
مقام سوم:سعیدزارع
گروه چهارم
مقام اول:ابوالفضل همت
مقام دوم: حسین برمشوری
مقام سوم:عباس طهمورثی وعلیرضازارع
گروه پنجم
مقام اول:محمدطه گل خندان
مقام دوم:امیرحسین کرمی
مقام سوم:سیدمحمدباقرموسوی
گروه ششم
مقام اول:محمدمتین روزی طلب
مقام دوم:علی برمشوری
مقام سوم:فرشیدنجمی