برترین های راگبی در سال ۱۳۹۹، اعلام شدروابط عمومی انجمن راگبی اعلام کرد باتوجه به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی در سال جاری برترین های سال ۱۳۹۹ بر محوریت فعالیت های زیر انتخاب گشتند
حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه
حمایت از فعالیت های ورزشی در ایام کرونا
در بخش حمایتی از قشر آسیب پذیر جامعه (روح الله مستوری)همیاری به مستمندان شیراز از شروع بیماری تا به امروز
فرشته سارانی ) همیاری به کودکان کار )
شیما آقایی)در همیاری به مستمندان کرمان)
برترین کمیته توسعه آقایان (روح الله مستوری) فارس
برترین کمیته توسعه بانوان ( سولماز حاتمی) آذربایجان شرقی
فعال ترین کمیته های انجمن ( کمیته آموزش ) نگار جهانی - (کمیته مدیا ) اردوان آقابیک_ فرناز سیجانی –( کمیته مربیان بانوان) زینب صابری
برترین رسانه های استانی انجمن کوثر رحیم زاده(مازندران ) - ستایش شجاعی (کرمان ) - مونا میدانی (خراسان رضوی )
فاطمه کاظمی زاده (عقاب بندرعباس )
برترین شرکت کننده عکس برتر راگبی وحید محمودی