مهندس میر مهدی سرپرست انجمن راگبی کشور شدبه گزارش روابط عمومی انجمن،مراسم اهدای حکم وی امروز با حضور محمد علیپور و “حسن میرزاآقابیک” رییس پیشین انجمن راگبی در فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد و “میر مهدی حسینی” رسما به عنوان سرپرست جدید انجمن راگبی کشور معرفی گردید.
در این مراسم رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی از زحمات و خدمات میرزاآقابیک تقدیر نمود و خاطرنشان کرد که راگبی در زمان مسئولیت ایشان در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشت و ابراز امیدواری کرد که سرپرست جدید با ادامه راه و اهداف وی در تعمیم و گسترش این رشته المپیکی در سطح کشور گام بردارد.