اعضای جدید هیات رئیسه و کمیته های انجمن معرفی شدندبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی، امروز جلسه هیئت رئیسه انجمن با حضور میر مهدی حسینی رئیس انجمن راگبی، دکتر حسن میرزا آقابیک عضو هیات رئیسه و مشاور عالی اجرایی رئیسه، مجید سلامی، یعقوب ناظری و مجید کنجکاو عضو هیات رئیسه برگزار شد که طی آن در این جلسه روسای کمیته ها، دبیر و نائب رئیس معرفی شد که به شرح ذیل می باشد:
۱- فرزاد ایرانمنش عضو هیئت رئیسه
۲- حسن میرزا آقابیک عضو هیئت رئیسه و مشاوره عالی اجرایی
۳- زهره طالبی نایب رئیس بانوان
۴-مهرداد سرافراز عضو هیئت رئیسه
۵- مجید سلامی عضو هیئت رئیسه
۶- مجید کنجکاو عضو هیئت رئیسه
۷- یعقوب ناظری عضو هیئت رئیسه
۸- عبدالله حسن پور عضو هیئت رئیسه
۹- حامد اکرمی نایب رئیس
۱۰- اردوان میرزا آقابیک دبیر انجمن
۱۱- امین حسین زاده رئیس کمیته داوران آقایان
۱۲- نگار جهانی رئیس کمیته آموزش
۱۳- ناهید بیارجمندی مسئول کمیته توسعه و کارشناس بانوان در هیات رئیسه
۱۴- میثم معززی رئیس کمیته ساحلی
۱۵- سیروس داوودی مسئول لیگ آقایان
۱۶- علی اعرابی کارشناس خبره آقایان در هیئت رئیسه
۱۷- سحر ادیب مسئول کمیته مسابقات بانوان
۱۸- مهدی جمشیدیان روابط عمومی و مدیا
۱۹- زینب صابری رئیس کمیته مربیان بانوان
۲۰- دکتر محمد محسنی رئیس کمیته پزشکی
۲۱- اکبر نیکبخت مدیریت برگزاری مسابقات در تمامی رده های سنی و آقایان