هادی بختیاری فر به ریاست کمیته راگبی قم منصوب شدروابط عمومی انجمن راگبی اعلام کرد با توجه به پیشنهاد رئیس هیات انجمن های ورزشی استان قم و تائید هیات رئیسه اجمن هادی بختیاری فر با حکم میرزاآقابیک بعنوان رئیس کمیته راگبی استان قم منصوب شد که حکم وی توسط مهدی حسنعلی دبیر انجمن اهدا گردید
برای این قهرمان ملی آرزوی موفقیت داشته