شرایط حضور در مسابقات زیر 16 سال آقایان و بانوان کشور
با توجه به برگزاری مسابقات تک راگبی زیر 16 سال آقایان (6 مرداد در شهر تبریز )و بانوان ( 9 تیر در شهر تهران ) خواهشمند است مراتب را به کلیه استانها اعلام جهت آمادگی حضور تا مراتب از طریق فدراسیون انجمن های ورزشی رسما بخشنامه به استانها ارسال گردد
متولدین 1380 الی 1383 حق شرکت در مسابقات را دارند
هر تیم شامل 12 بازیکن 2 مربی 1 سرپرست میباشد
تمامی بازیکنان باید رضایت نامه رسمی از دفاتر رسمی اسناد کشور یا تائید هیات انجمن های ورزشی ، یا کمیته راگبی را به همراه اصل کارت ملی ارائه نمایند
معرفی نامه رسمی هیات انجمن های ورزشی یا کمیته راگبی استانها الزامی میباشد
ارائه بیمه ورزشی راگبی الزامی میباشد
ورود بانوان عصر روز 8 تیر ماه مسابقه 9 تیر ماه خروج صبح 10 تیر ماه
ورود آقایان عصر روز 5 مردادماه مسابقه 6 مرداد ماه خروج صبح 7 مرداد ماه
اسکان بعهده میزبان میباشد
سرپرست فنی مسابقات آقایان علی درفکی
سرپرست مسابقات نعیم هرجابی
سرپرست فنی مسابقات بانوان خانم کشکار
سرپرست مسابقات خانم کرم پور
قرعه کشی مسابقات 8 شب در محل برگزاری مسابقات
نماینده تام الختیار انجمن در مسابقات بانوان آقای سلامی و در مسابقات آقایان آقای داوود ایوبی میباشد
روابط عمومی انجمن