مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد رضا مستوریدرتاریخ ۳۱/۳/۹۶ مسابقات جام رمضان یادواره زنده یاد رضا مستوری با حضور ۹ تیم در ورزشگاه ۲۲ بهمن شیراز برگزار گردید که در نهایت تیم الف پسران شیراز به مقام قهرمانی تیم شهدای مکتب قرآن حوزه قدس به مقام نایب قهرمانی و تیم شهید نظیری به مقام سومی دست پیدا کردن و کاپ اخلاق نیز به تیم شهید یاقوت رسید
لازم به ذکر است که از تمام زحمت کشانی که امروز در برگزاری هرچه بهتر برگزار شدن این مسابقات ما را همراهی کردند بالاخص از اقایان اطاعتی زارع ایوب زاده و...تشکر نماییم ودر همین بین نیز یک دست مریزاد و خداقوت به آقای مستوری مرد زحمت کش راگبی بگوییم