کلاس توجیهی مربیگری و داوری استان هرمزگاندر یکم و دوم تیر ماه در استان هرمزگان شهر بندرعباس کلاس توجیهی مربیگری و داوری زیر نظر افشین سراجی مدرس رسمی انجمن راگبی با استقبال خوبی همراه بود . در این کلاس تعداد 80 شرکت کننده مرد و زن که اکثریت آن ها از معلمین تربیت بدنی آموزش و پرورش بوده اند برگزار شد .
در خاتمه می بایست از زحمات جناب آقاي صالحي رياست هيئت انجمن هاي ورزشي استان هرمزگان ، مدر کلاس افشین سراجی ، محمد امینی زاده رئیس کمیته راگبی استان ، سر کار خانم عباسی نایب رئیس کمیته ، سرکار خانم مورودی مسئول کمیته آموزش استان و سرکار خانم زاهدی مسئول توسعه بانوان استان قدردانی و تشکر میگردد.

سوزان دولت آبادی مسول کمیته آموزش انجمن