طراحی استراتژی های تمرین وتغذیه درتمام ورزشها و راگبی ،با رویکرد کراس فیتبرگزاری کلاس طراحی استراتژی های تمرین وتغذیه درتمام ورزشها و راگبی ،با رویکرد کراس فیت امروز توسط کمیته آموزش انجمن درمحل آ کادمی المپیک برگزار گردید .مدرسین اين کلاس آقایان دكتر روشنی دبیر کمته کراس فیت کشور، علی میرزاآقابیک بدنساز تیم ملی راگبی ، مهدی حسنعلی دبیر انجمن راگبی و دکتر نصیرزاده ریاست تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بودند ،که در خصوص کراس فیت و راگبی سخنرانی نمودند،ودر خصوص روش مربی آنلاین و تگ راگبی نیز توضیحاتی توسط مدرسین مربوطه ارائه شد.
روابط عمومي انجمن راگبي