سروش كجباف به عنوان رئيس كميته ي راگبي استان خوزستان منصوب شد
طي حكمي از سوي رئيس انجمن راگبي ايران برابر درخواست هیات انجمن های ورزشی خوزستان سروش كجباف به عنوان رئيس كميته ي راگبي استان خوزستان منصوب شد كه ابلاغ ايشان توسط دبير انجمن به ايشان اهدا گرديد