مسابقات راگبی 7 نفره آقایان قهرمانی استان تهرانمسابقات جام دوستی تهران
براساس اعلام کمیته راگبی استان تهران مسابقات جام دوستی 7 نفره آقایان در تاریخ 22 مرداد ماه از ساعت 11 صبح در زمین شماره 4 آزادی بین تیمهای استان تهران با حضور سه بازیکن انگلیسی به نام های ایوان تام هنری ، ایوانز مکس برین و ویل کوز مکس برگرار میگردد .