راه اندازی مجدد راگبی در سیرجانهمایش راگبی شهرستان سیرجان برای اولین بار

درروز جمعه مورخ 13/05/96 اولین همایش راگبی سیرجان با حضور تیم های کرمان ، سیرجان (2تیم) و هرمزگان برگزار گردید. از ساعت 9:30 الی 11 تمرین مشترک بین تیم های مذکور و آموزش مهارت های تمرینی توسط آقای پیام عباسی کاپیتان ارزنده تیم ملی انجام گردید و عصر همان روز بازی دوستانه بین تیم های حاضر صورت گرفت که قضاوت این مسابقات بعهده آقایان رضا سلطانی و علیرضافضل الله اعرابی بود.
این برنامه برای معارفه بیشترورزش راگبی در بین ورزشکاران شهرستان سیرجان انجام پذیرفت.
این حرکت به همت هیأت انجمنهای ورزشی استان کرمان ،کمیته راگبی استان ،هیأت انجمنهای ورزشی شهرستان سیرجان ، کمیته راگبی شهرستان سیرجان وحمایت اسپانسر راگبی سیرجان کنسرسیوم جهان پیشرو برگزار گردید.
جادارد از حمایتهای مسئولین محترم استان کرمان وشهرستان سیرجان رئیس اداره ورزش شهرستان کرمان منصور دامغانی ورئیس اداره ورزش سیرجان دکتر گل محمدی ،مدیر کل دانشگاه پیام نور کشور دکتر نصیرزاده و مهندس عرب گویینی عضو محترم شورای شهر سیرجان ، قدردانی گردد
و یک خسته نباشید به
سید مرتضی موسوی ، فرهاد یزدانی و مهدی صالحی، ملیحه اسفندیاری نسب
روابط عمومی انجمن راگبی