دختران کرمان بر بام ایران ایستادنتایج مسابقات قهرمانی کشور راگبی زیر ۱۸ سال دختران

طی مسابقات انجام شده با حضور تیم های گلستان، البرز، داتیس(شهر کاغذ دیواری) ، کرمان(ساسان) و ملوان بندر گز که در روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۹۶ در استادیوم ۱۵ هزار نفری گرگان انجام شد تیم ها موفق به کسب مقام های زیر شدند..

مقام اول تیم کرمان (ساسان)
مقام دوم تیم البرز
مقام سوم تیم گلستان
و تیم های ملوان بندر گز و داتیس با توجه به امتیازات زیر چهارم و پنجم این دوره مسابقات شدند

بازي اول بندرگز ۰. - ۰ گلستان
بازي دوم. البرز ۱۰ - ۱۲ كرمان
بازي سوم داتيس ۰ - ۲۷ كرمان
بازي چهارم بندرگز ۰ - ۱۹ البرز
بازي پنجم گلستان ۷ - ۱۴ البرز
بازي ششم داتيس ۰ - ۱۷ بندرگز
بازي هفتم كرمان ۱۵ - ۰ بندرگز
بازي هشتم گلستان ۲۰ - ۰ داتيس
بازي نهم. البرز ۲۲ - ۰ داتيس
بازي دهم. كرمان ۲۴ - ۰ گلستان

سرپرست برگزاری این مسابقات هما کرم پور، سرپرست فنی سودابه کشتکار و داوران حاضر مرضیه افتخاری، مونا میدانی، تکتم ستوسر، سمانه زمانی، خدیجه نوده، زهرا راستگو، زهرا موسوی، سحر ادیب و غزاله سرچشمه بودند.

در مراسم اختتامیه جوایز و لوح ها توسط رئیس انجمن راگبی جناب دکتر میرزاآقابیک، نائب رئیس انجمن سرکار خانم میرهادی، معاونت ورزش بانوان گلستان خانم قیناقی، مسئول ورزش بانوان گرگان خانم هادیان، نائب رئیس هیات انجمن های ورزشی خانم قوشچی اهدا شدند.
روابط عمومی انجمن