قم قهرمان راگبی پسران زیر 18 سال کشورپايان مسابقات قهرماني كشور زير ١٨ سال

در روز جمعه ٢٠ مرداد ماه ٩٦ در استاديوم ١٥ هزار نفري گرگان مسابقات زير ١٨ سال پسران برگزار شد.
در نهايت تيم قم توانست به مقام قهرماني مسابقات و تيم داتيس نايب قهرمان مسابقات و تيم ميزبان گلستان به مقام سوم دست يافتند.

سرپرست برگزاري اين مسابقات نعيم هرجابي ،سرپرست فني فرشيد صديقي و داوران حاضر مصطفي افتخاري ، امير حسين عموپور ، محمد حسن همايوني بودند.

مرتضي رسولي سر مربي تيم ولي سونز نيز در اين مسابقات حضور داشت و از نزديك شاهد مسابقات بود و نفراتي براي اردوي ملي انتخاب كرد.

در مراسم اختتاميه جوايز و لوح ها توسط رئيس انجمن راگبي دكتر آقا بيك ، بالو معاونت ورزشي استان گلستان دميرچي رئيس هئيت انجمن هاي ورزشي استان گلستان ، خانم حسيني رئيس كميته راگبي گلستان ، مهدي حسنعلي دبير انجمن ، نعيم هرجابي رئيس كميته توسعه و مرتضي رسولي سر مربي تيم ملي اهدا شد.

در پايان بايد يك خسته نباشيد جانانه به دكتر نازنين حسيني رئيس كميته راگبي گلستان كه با تلاش شبانه روزي انجمن راگبي را در هر چه بهتر برگزاار شدن مسابقات زير ١٨ سال پسران و دختران ياري نمود گفت