ليگ راگبي بانوان تهران استارت خوردليگ راگبي بانوان تهران استارت خورد

اولين مرحله ازمسابقات ليگ راگبي بانوان تهران با قهرماني CN club به پايان رسيد.
در اين رقابتها كه با حضور تيم هاي ستارگان تهران،آرسين و CN club در زمين شماره ٤ مجموعه ورزشي آزادي بصورت دوره اي برگزار شد، تیم CN club قهرمان شد، تیم ستارگان نايب قهرمان و تیم آرسين به مقام سوم رسيد.
نتايج بازيها به شرح زير است؛
ستارگان تهران ۲۲ _ ۷ آرسين
آرسين ۰ _ ۱۷ CN club
ستارگان تهران ۰ _ ۷ CN club