ستارت دوباره راگبی مازندران با حسین ذبیحی/ اعضای جدید کمیته راگبی مازندران معرفی شدندبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی، در ساری طی جلسه ای با حضور یاسر سلیم بهرامی ریاست هیات انجمن های ورزشی و همچنین اصحاب رسانه و ورزشکاران رشته راگبی اعضای جدید کمیته راگبی مازندران معرفی شدند.
در این جلسه آقای حسین ذبیحی که سابقه حضور پررنگ و موثر در ریاست گلف شهرستان ساری را هم داشتند به عنوان رئیس کمیته راگبی استان معرفی شدند همچنین پس از معارفه اعضای هیات رییسه خانم مرجان رفیعی به عنوان نایب رییس بانوان و خانم معصومه جعفری به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی ،حمزه عمویی دبیرانجمن راگبی ، محمداسدی مشاور ورزشی انجمن ، حسین خلیلی به عنوان مشاور عالی، حسین میرزایی مسئول اجرایی ، و حمیدرضا زارعی مسئول کمیته مسابقات منصوب شدند ، در این جلسه ورزشکاران این رشته به بیان مشکلات و مطالبات خود از هیات استان به بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه صحبت هایی راجع به برنامه های آتی این هیات و برگزاری کلاس های توجیهی مربیان و بازیکنان و برنامه های مسابقات پیش رو انجام شد .