انجمن راگبی برگزار می کندکارگاه مربیگری تگ راگبی و مربیگری درجه ۳ راگبی ویژه بانوان و آقایان

زمان برگزاری:روزهای پنجشنبه ۹۶/۸/۴ و جمعه۹۶/۸/۵ از ساعت ۹صبح

مکان برگزاری:زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی

مدارک مورد نیاز:
۱.کپی شناسنامه و کارت ملی
۲. ۲قطعه عکس

۳.گواهی شرکت در سمینار آشنایی با راگبی یا گواهی فعالیت در رشته راگبی از کمیته های استانی

۳.فیش واریزی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال به شماره حساب ۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷ بانک ملی شعبه نمایشگاه بنام فدراسیون انجمن های ورزشی

نحوه و مهلت ثبت نام :ارسال عکس فیش واریزی و کارت ملی از طریق تلگرام به شماره تلفن۰۹۱۲۲۴۴۳۰۴۱ تا روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲

شایان ذکر است برابر آیین نامه آموزشی انجمن کارگاه تگ راگبی پیش نیاز دوره مربیگری درجه ۳ راگبی می باشد.لذا شرکت کنندگان در روز ابتدایی در کارگاه مربیگری تگ راگبی شرکت کرده و سپس وارد دوره مربیگری درجه سه راگبی خواهند شد.