كميته ي اموزش انجمن راگبي اعلام كردقبول شدگان در دوره ي تئوري مربيگري درجه ٣ ،كه در مهر ماه٩٦ شركت نموده اند،در روز يكشنبه ٩٦/٨/٢١ به مدت١٠روز كاري براي دريافت كارنامه ي خود به انجمن راگبي ج.ا.ا ،از ساعت ١١:٠٠ الي١٧:٠٠ مراجعه نمايند.
ادرس:خيابان كارگر شمالي-تقاطع بلوار كشاورز-ساختمان٢١٢ طبقه ي چهارم
تلفن:٦٦٩٢٥٩٧٥
فكس:٦٦٩٠١٣٨١

ايدي تلگرام:@iranrugby1
#اموزش

روابط عمومي انجمن راگبي