کلاسهای مربیگری و توسعه راگبی پایان یافتبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی،کلاسهای مربیگری راگبی به مدت 4روز برگزار گردید که در پایان این کلاسها بنجامين مدرس جهاني افزود؛ايران پله هاي پيشرفت را به خوبي طي كرد و در توسعه موفق بوده بصورتي كه در اسيا ايران را جزو تيم ها و مجموعه هاي موفق ميدانند،راگبي در ايران رشد چشمگيري داشته و خواهد داشت.
روابط عمومی انجمن راگبی ایران