اجلاس جهاني راگبي در لندن برگزار شدبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران،امروز در لندن اجلاس جهاني فدراسيونها ي راگبي برگزار گرديد ،كه در ابتداي اين جلسه رياست فدراسيون جهاني اقاي بیل بیامونت ضمن ابراز همدردي با مردم ايران جلسه را اغاز كرد،كه در ادامه ي اين جلسه رئيس انجمن راگبي ضمن ملاقات با بیل بیومونت در خصوص توسعه ي راگبي به بحث و گفت و گو پرداختند،و همچنين با خانم سادلر مسئول بانوان راگبي جهاني هم در مورد طرح ها و برنامه ها گفت و گو شد،كه به زودي جزييات اين اجلاس اعلام خواهد شد.
روابط عمومي انجمن راگبي ايران