دهه ي فجر اولين مسابقات پانزده نفره بانوانانجمن راگبي اعلام كرد، طبق برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي انجمن براي اولين بار مسابقه پانزده نفره بانوان در دهه فجر برگزار خواهد شد كه متعاقبا تاريخ كلاس توجيهي قبل از مسابقه براي مربيان و بازيكنان و شرايط حضور در كلاس و مسابقه اعلام خواهد شد.
روابط عمومي انجمن راگبي