دلارام آیتی به سمت دبیر کمیته آموزش انجمن راگبی منصوب شد.طی حکمی از سوی ریاست انجمن راگبي ،دلارام آیتی به سمت دبیر کمیته آموزش انجمن راگبی منصوب شد.
دلارام آیتی کارشناس حقوق و دانشجوی رشته پزشکی می باشد همچنین وی قهرمانی کشور در رشته شنای موزون ،ریاست کمیته شنای موزون هیات شنای استان تهران و عضویت در کمیته شنای موزون فدراسیون شنا,وهمچنين نايب رئيسي ورزشهاي ابي استان تهران را در کارنامه خود دارد
#آموزش