قابل توجه شركت كنندگان در دوره هاي بين المللي برگزار شدهبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران،شركت كنندگاني كه اسامي آنها ذكر شده است لطفا هرچه سريعتر جهت بازبيني صحت ايميل خود ( ايميلي كه با آن در سايت rugbypassport رجيستر كرده اند)، با آقاي هرجابي تماس حاصل نمايند تا بتوانند مدارك خود را از آسيا دريافت نمايند.
١ زهرا راستگو مقدم
٢ سونيا فتحي
٣ مرتضي رسولي
٤ بهزاد هدايتي
٥ نواب اسدزاده
٦ محسن احمدي
٧ حامد صافي
٨ شاكر نوري
٩ رضا مهاجر
١٠ ايمان رجبي
١١ عليرضا عباسي
١٢ رضا اقاجانلو
١٣بهرور قاسمي
١٤ سعيد رمضانپور