اطلاعیه(قابل توجه مربیان و داوران)قابل توجه تمامی مربیان و داوران فعال زن و مرد انجمن راگبی اعلام کرد با توجه به قانون فدراسیون جهانی و آسیایی راگبی و هماهنگی با فدراسیون پزشکی ورزشی ایران بزودی کلاس ضربه مغزی در تهران به مدت دو روز برگزار میگردد و تمامی عزیزانی که در سال 97 میخواهند فعالیت نمایند باید گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند در غیر اینصورت اجازه فعالیت نداشته و برای مربیان وداوران ملی نیز که میخواهند همراه تیم های ملی اعزام شوند این دوره نیز الزامی می باشد

جناب خدا رحمی 09122443041
جهت هماهنگی و ثبت نام با کمیته آموزش انجمن هماهنگ نمایند
روابط عمومی انجمن