كلاس توجيهي فيفتين بانوانكلاس توجيهي فيفتين بانوان روز جمعه مورخ ١٣ بهمن ماه در ورزشگاه تختي، ساعت ٩ الي ١٢ برگزار خواهد شد. قابل ذكر است حضور مربيان و بازيكنان دو تيم حاضر در مسابقات الزامي مي باشد.
روابط عمومي انجمن راگبي