معرفی برترین های 96 به زودیبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی،به نقل از کمیته ی فرهنگی انجمن ،برترین سال 96 راگبی ایران در اسفندماه اعلام خواهد شد
روابط عمومی انجمن راگبی